B/E kørekort (trailerkørekort)


B/E kørekort betragtes som et tillæg til kørekortet til bil (kategori B), derfor skal du have erhvervet dit kørekort kategori B, når du påbegynder din B/E uddannelse.

I lighed med den almindelige uddannelse til Kategori B kørekort er der også krav om, at der ved kategori B/E skal benyttes en lektionsplan (logbog) til at dokumentere dit undervisningsforløb.

Du skal deltage i mindst 4 B/E teorilektioner og 6 kørelektioner med påhængskøretøj. Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Køreprøven
Køreprøven består kun af en praktisk prøve. Før du kommer ud at køre skal du kunne demonstrere til og frakobling af påhængskøretøjet, samt kunne kontrollere at forskelligt teknisk udstyr på vogntoget er lovligt.

7.499 kr.
B/E kørekort - hurtigt og nemt.
  • 4 teorilektioner i teorilokale
  • 6 kørelektioner på vej

Ekstra udgifter som ikke er med i pakken:
1.400 kr. Honorar ved din køreprøve
280 kr. Køreprøvegebyr
400 kr. Administrationsgebyr
550 kr. Evt. Ekstra kørelektioner

Vi afholder B/E teoriundervisningen som holdundervisning.