B/E kørekort (trailerkørekort)


B/E kørekort betragtes som et tillæg til kørekortet til bil (kategori B), derfor skal du have erhvervet dit kørekort kategori B, når du påbegynder din B/E uddannelse.

I lighed med den almindelige uddannelse til Kategori B kørekort er der også krav om, at der ved kategori B/E skal benyttes en lektionsplan (logbog) til at dokumentere dit undervisningsforløb.

Du skal deltage i mindst 4 B/E teorilektioner og 6 kørelektioner med påhængskøretøj. Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Køreprøven
Køreprøven består kun af en praktisk prøve. Før du kommer ud at køre skal du kunne demonstrere til og frakobling af påhængskøretøjet, samt kunne kontrollere at forskelligt teknisk udstyr på vogntoget er lovligt.

4.495 kr.
B/E kørekort - hurtigt og nemt.
  • Ubegrænset teorikursus
  • 6 kørelektioner på vej
  • Leje af trailer til den praktiske prøve hos Politiet

Ekstra udgifter som ikke er med i pakken:
480 kr. Gebyr til politi inkl. adm. gebyr
975 kr. Honorar ved køreprøve
400 kr. Evt. ekstra kørelektioner á 45 min.
380 kr. Teoribogen

Vi afholder B/E teoriundervisningen som holdundervisning.